Minikabelsystem

Minikabelsystem

Minikabel - en løsning for både transport- og aksessnett.

Aksessnettet er nett i og mellom områder innen et sted eller et distrikt. Aksessnettets funksjon er å etablere en infrastruktur som langsiktig kan tilgodese et sted eller et områdes behov for fiberkapasitet. Aksessnettet skal legge til rette for en kostnadseffektiv etablering av nett aksess for abonnenter. Hvert aksessnett er på sitt sett unikt og krever derfor en noenlunde planlegging for å optimere nettstrukturen mot investeringskostnaden. For å få den brukervennlighet og oppgraderingsmulighet som kreves i aksessnettett passer en minikabelløsning utmerket.

Aksessnettet knytter også sammen tettsteder og områder innenfor en og sammen kommune. Disse kobles så opp mot transportnettet som igjen knytter sammen regioner og byer. Tilkoblingen skjer i et knutepunkt eller i kommunes hoved knutepunkt.

Melbyes minikabelsystem gjør det mulig å bygge fleksible og kostnadseffektive fiberoptiske transport- og aksessnett med lang levetid. Kablene med minimal diameter installeres hurtig og enkelt i mikrokanalisasjonen med hjelp av blåseteknologi. Da fiberen installeres ved hjelp av luft blir det mulig og enkelt å oppgradere eller bytte fiberen i framtiden, det er også mer skånsomt for fiberen enn de eldre installasjonsmetodene. Du velger mellom 24-432F kabel avhengig av tilkoblingsnettets størrelse og framtidig utbygning. Mikrokanalisasjonen finnes i ulike varianter for ulike installasjonsmiljøer, i ulike dimensjoner og med ulike konfigurasjoner, enkle rør eller bundlede. Mikrorørene er laget i polyeten og har et indre sjikt av lavfriksjonsmateriale som sammen med kabelens konstruksjon og ytterkappe gir veldig lav friksjon. Kabelen kan installeres opp til 2000 m avhengig av kabeltype og dimensjon på kanalisasjonen. Kabelen behøver sjelden skjøtes da man isteden skjøter rørene og siden blåser inn ny kabel hele veien fra det lokale knutepunktet til endepunktet.