Verktøy - luftkabel

For å utføre en installasjon av luftkabel riktig kreves det også bruk av riktig verktøy. Dette være seg utkjøringsblokker, strekkverktøy og jekker for å strekke inn kabel.
  • El.nr 2876420
  • El.nr 2876460
  • El.nr 8867699