Fiberkabel

Fiberkabel

Melbye kan tilby et bredt spekter av fiberoptiske kabler. Kablene er tilgjengelig i mange ulike utgaver og varianter avhengig av hvordan de skal installeres og hvor. Kablene er spesialdesignet for å passe installasjonsmiljøer og oppfylle gjeldende normer. Det skilles blant annet på kabler designet for innendørs, utendørs og ekstern/intern miljøer. Det er også viktig å velge kabeltype etter hvor den skal installeres og hvilken installasjonsmetode som skal brukes, skal kabelen trekkes, blåses eller fløtes.

Kablene er tilgjengelig med forskjellig fibertyper, finnes som singelmodusfiber og multimodusfiber. Veldig forenklet kan man si at multimodus benyttes der hvor transmisjonslengden ikke er så lang, ofte innen bedriftsinterne spredenett. Singelmodus benyttes der transmisjonslengden er lang og behovet for båndbredde er stort, som i bredbåndsnett og transportnett. Kabelene møter dagens gjeldene standarder både når det gjelder multimodus fiberen og singelmodus fiberen.