Pre-terminert ODF Pre-terminert ODF

Behov for pre-terminert ODF?

Melbye lanserer ett standard sortiment av pre-terminerte ODF'er.
ODF'er med preterminert kabel i ulike lengder benyttes blant annet for å redusere installasjonstiden samtidig som man oppnår et nett med enhetlig kvalitet. Alt monteres og konnekteres under kontrollerte former på fabrikk. Kontaktene termineres direkte på kabelen, noe som gir minimal dempning. Produktet kontrollmåles etter produksjon og måleprotokoll medfølger leveransen.
Melbye lanserer ett standard sortiment av pre-terminerte ODF'er. ODF'er med preterminert kabel i ulike lengder benyttes blant annet for å redusere installasjonstiden samtidig som man oppnår et nett med enhetlig kvalitet.

Alt monteres og konnekteres under kontrollerte former på fabrikk. Kontaktene termineres direkte på kabelen, noe som gir minimal dempning. Produktet kontrollmåles etter produksjon og måleprotokoll medfølger leveransen.

Melbye vil lagerføre et utvalg av modellene, og for å gjøre det enkelt for våre kunder vil disse være registrert med EL-nummer i EFO.
Se gjerne mer på vår hjemmeside hvor du finner oversikten over alle modellene.
Melbye vil lagerføre et utvalg av modellene, og for å gjøre det enkelt for våre kunder vil disse være registrert med EL-nummer i EFO. Klikk gjerne her for å få oversikten over alle pre-terminert ODF modeller.