IT 230V komplett skap.
TN 400V komplett skap.
IT 230V komplett skap. TN 400V komplett skap.

TKS IT 230V HEAD 63A.
TKS TN 400V HEAD 63A.TKS IT 230V HEAD 63A. TKS TN 400V HEAD 63A.

Tilknytningsskap TKS

Leveres for IT 230V eller TN 400V, som ferdigmontert eller som komponentsett.

Utvendig IP34D og innvendig IP2XC.
Glassfiberarmert polyester, halogenfritt og selvslukkende.
Godkjent i h.h.t. gjeldende normer. NEK399.

Les mer i brosjyren.