Melbyes oppdaterte brosjyre med informasjon om kontroll av verne-og sikkerhetsutstyr. Klikk på bilde for å få opp brosjyren. Melbyes oppdaterte brosjyre med informasjon om kontroll av verne-og sikkerhetsutstyr. Klikk på bilde for å få opp brosjyren.

Kontroll på verne-og sikkerhetsutstyret ditt?

Melbyes servicepersonell sørger for at du har forskriftsmessig verne-og sikkerhetsutstyr og hjelper deg med kontrollen og logistikken. Vi utfører kontroll av:

Jordingsapparater
Betjeningsstenger
Personlig verneutstyr

Melbye sørger for at arbeidet som er utført dokumenteres slik at bedriftens krav til internkontroll blir oppfylt. Kontrollen utføres i henhold til "Forskrift om sikkerhet ved arbeid og i drift av elektriske anlegg" (FSE) samt Arbeidsmiljølovens krav om bruk og vedlikehold av arbeidsutstyr.

Vi kommer til deg på din arbeidsplass og utfører servicen. Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon. Din representant i Melbye finner du her .