Last gjerne ned vår nye brosjyre innen personlig verneutstyr og sikkerhetLast gjerne ned vår nye brosjyre innen personlig verneutstyr og sikkerhet

Komplett sortiment personlig verneutstyr fra Melbye!

Melbye tilbyr et komplett sortiment av personlig verneutstyr og sikkerhet. Produktspekteret brer seg fra hjelmer, seler, liner, slynger, stolpesko, skilt med mer.

Melbye har solgt personlig verneutstyr og sikkerhetsprodukter siden midten av 1950-tallet og var en av de første i Norge til å innføre disse produktene. Melbye har derfor kompetanse og utstyret du trenger.

Bli kjent med sortiementet i vår nye katalog for personlig verneutstyr og sikkerhet her

Ta gjerne kontakt med din representant i Melbye her