Utflyvning av en ferdig trippel H-mast for installasjonUtflyvning av en ferdig trippel H-mast for installasjon

Installasjonsvennlige komposittstolper

Melbye Skandinavia leverer komposittmaster i en totalløsning med isolatorer, traverser med mer. Komposittmastene er enkle å transportere, montere og er et miljøvennlig alternativ til tre.

Komposittmastene trenger ikke impregnering og den lave vekten og utførelsen medfører lavere utslipp ved transport og installasjon. Den lave vekten gjør at man kan bygge linjer i utmark med minimale belastninger for naturen rundt, spesielt ved bruk av helikopter.

Ved bruk av komposittmaster er det potensiale for kostnadsreduksjon av følgende grunner:

• Levetiden på mastene

Komposittmastene har en forventet levetid på opptil 120 år i norsk klima. Levetiden på tre, stål og betong er gjennomsnittlig 50 år.

• Logistikk og frakt

Mastene består av moduler, der mindre moduler kan lagres inne i større moduler, noe som sparer plass. Transportkostnadene frem til kraftlinjen reduseres vesentlig ettersom man kan anvende vanlige trailere. En trailer kan frakte 53 komposittmaster mot 27 rørstålmaster eller 15 tremaster på ett lass . Lav vekt er også utslagsgivende for enklere og rimeligere frakt, både med trailer og helikopter. Komposittmasten veier eks. en åttendedel av en tilsvarende lang betongmast.

• Raskere utbygging av kraftlinjene fordi monteringskostnadene er lavere.

Mastene kan gjerne monteres ferdig beslått med isolatorkjeder, travers m.m. for deretter flys direkte ut på monteringsstedet. Behovet for montører ute på linjen reduseres.

• Komposittmastene er vedlikeholdsfrie

 

Se gjerne våre filmer på komposittmastene (klikk på den blå linken):

Film 1: Den første filmen viser komposittmastene NTE i Trondheim brukte i byggingen av en 50 km lang kraftlinje. Den viser hvor lett det har vært å installere en ferdig konfigurert H-mast.

Film 2: Den andre filmen viser samme trase, men en trippel H-mast som installeres.

Film 3: Den tredje filmen er fra Årstad/Ørje som viser utflyvning av enkeltmaster i kompositt (single pole)

Film 4: Intervju med Hafslund angående valg av komposittmaster mellom Eidsberg og Ørje

Film 5: Filmen viser masteflyving hvor bunnmodluen er forhåndsmontert

Film 6: Grønne master på NRK Nord-Norge (se punkt 4)

Se gjerne våre våre brosjyrer som beskriver komposittmastene (klikk på linkene):

Her er vår brosjyre som forteller litt om komposittmastene (klikk her).

Her er vår brosjyre som beskriver tilbehøret til komposittmastene (fundamentering, sammenstilling, klatring med mer). Klikk her.

Her er en oversikt over presseartikler om komposittmastene:

I Dagens Næringsliv: Her kan du laste ned artikkelen

I Teknisk Ukeblad: http://www.tu.no/energi/2011/05/23/-et-totalt-miljonoytralt-materiale

I Energinett: http://www.elektronett.no/default.asp?menu=2&id=1266

I Energi: http://www.tu.no/energi/article234148.ece

I Tafjord: Last ned artikkel om Tafjord og komposittmastene her

I Energi Norge: http://www.energinorge.no/skjulte-prosjektforslag-2012/komposittmasters-paalitelighet-og-miljoepaavirkning-article8857-586.html

I Romsdal Budstikke: last ned artikkelen som beskriver komposittstolpene/komposittmastene som tåler storm, er lette å vedlikeholde og er miljøvennlige

I Volt: Last ned artikkelen som beskriver komposittmastene som et miljøvennlig alternativ her

I Energi: Last ned artikkelen som beskriver den gode økonomien i å velge komposittmaster her


I Volt: Last ned artikkelen som om enkel installasjon av komposittmaster og aluminiumstraverser

I Volt: Last ned artikkelen som om en 22 kV komposittlinje i Bardu

I Finnmarken: Statnett lover sikrere kraftforsyning mellom Varangerbotn og Skofoss - 132 Kv linje

I Volt: Divere artikler om komposittmaster