Godkjente farvannsskilter og kabelvernrør fra Melbye.

Skråforsterkning fjellmontasjeSkråforsterkning fjellmontasje

Skråforsterkning fundamentSkråforsterkning fundament

Kabelvernrør for sikring av landtakKabelvernrør for sikring av landtak

Godkjente farvannsskilter og kabelvernrør fra Melbye.

Eksisterende farvannsskilt som ikke tilfredsstiller kravene etter gjeldende forskrift, må byttes ut innen 31.desember 2022. Melbye er komplett leverandør av alle produkter du måtte trenge for å bytte ut farvannsskilt, og for sikring av landtak.

Gjeldende regelverk

Forskrift om farvannsskilt omhandler krav til bruk, utforming og lokalisering av farvannsskilt og navigasjonsinnretninger, som skal regulere ferdselen eller gi navigasjonsveiledning for sjøfarende. Både skiltpanel og stativ må tilfredsstille forskriften. Melbye leverer farvannsskilter og stativer som er godkjente etter forskriften.

  • Fra Lovdata - Forskrift om farvannsskilt og navigasjonsinnretninger

§ 10.(ikrafttredelse, overgangsbestemmelse)

Forskriften trer i kraft 1. januar 2013. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 15. januar 1993 nr. 82 om lokalisering, utforming og tekniske krav til fyrlys, sjømerker og farvannsskilt som skal regulere ferdselen. Eksisterende godkjente farvannsskilt som ikke tilfredsstiller kravene etter denne forskriften, kan benyttestil og med 31. desember 2022. For akvakulturanlegg skal eksisterende og godkjente tillatelser til merking være i overensstemmelse med denne forskriften før 1. januar 2014. Kystverket kan gi pålegg om at utskiftning skal finne sted tidligere.

 

Farvannsskilter godkjent av Kystverket

Melbye sine farvannsskilt og skiltstativer er i henhold til «Forskrift om farvannsskilt og navigasjonsretninger». Alle våre skilter og stativer er testet i henhold til vindlastklasse WL6 (44,3 m/sek).

  • Skiltene er produsert i 3 mm sjøvannsbestandig aluminium for å sikre kvaliteten
  • Alle skiltene er belagt med gjennomfarget vinyl, som sørger for lesbarhet på skiltet i mange år fremover
  • Øvre og nedre kant er bukket 90°, og ramme er derfor ikke nødvendig

Velg symbol, antall, ønsket størrelse, og om du vil ha med eller uten underskilt.

Ved valg av hovedskilt kan du velge mellom skiltstørrelsene MS, LS1, LS0 og SS, avhengig av leseavstand:

Farvannsskilt LS0: Leseavstand: Kanaler og trange farvann

Farvannsskilt LS1: Leseavstand: Opptil 200 meter

Farvannsskilt MS: Leseavstand: Fra 200 til 500 meter
Farvannsskilt SS: Leseavstand: Over 500 meter

Ved valg av underskilt kan du velge 1 eller 2 linjer med tekst. Underskilter er til for å gi tilleggsopplysninger, og skal bare brukes sammen med et hovedskilt. Det bør ikke brukes mer enn to underskilter til samme hovedskilt.

 

Montering av farvannsskilt fra Melbye
Med bakgrunn i krav fra Vegdirektoratet, har Melbye valgt oppsettingsmateriell som er styrkeberegnet for hver enkelt skiltstørrelse. Våre stativer er lette og montasjevennlige, og består av galvaniserte Ø89 mm stolperør der mål er tilpasset skilttype. I festematerialet følger det med spesialtilpassede skiltklammer og topphette for stolpe, i tillegg til fjellfeste eller prefabrikkert betongfundament. Ved montasje av flere hovedskilt på samme sted, leveres disse på hvert sitt skiltstativ. OBS: Avstanden mellom to hovedskilt skal være bordbredden på hovedskiltet.

Skråforsterkning
For å oppnå WL6 må det benyttes skråstøtte på SS og MS-skilt. Vi leverer også skråstøtter til LS1 og LS0 etter forespørsel. Skråforsterkning utføres med skråstøttebeslag som er godkjent av Kystverket. Skråstøttebeslagene er vinklet eller leddet for Ø60/89 mm rør, avhengig av type skilt.

 

Kabelvernrør for sikring av landtak

Melbye leverer også duktile kabelvernrør for beskyttelse av vannrør, fiber, høy- og lavspent kabel i landtak. Sikring av høyspentkabel i landtak er anbefalt av REN og spesifisert i forskrift.

Fra FEF 2006 – Forskrift om elektriske forsyningsanlegg
§4-4 og § 5-3 FEF 2006: Forlegningsmåte: Fra FEF:
’’ I spesielle tilfeller kan kabler lagt på fjell og lignende ha mindre jordoverdekning enn 400 mm. Da skal kabler beskyttes med sterke halv-rør eller tilsvarende. Kabler kan også legges i kabelkanal med lokk og lignende uten jordoverdekning.’’

Fra Elsikkerhet 69 – DSB 2/06 årgang 35

Kapittel 4 – Høyspentinstallasjoner s.14

FEF 2006 - § 4-4 Utstyr og kabler.
- Ved forlegning av kabel nærmere hus enn 50 m, skal kablene i tillegg beskyttes med overdekningsbord eller tilsvarende.
- Man kan bruke hel- og halv-rør i stål der man legger HS kabel uten overdekning. Man kan også benytte plaststøpt betongkanal.

 

Støpejernrør har vært i bruk i flere hundre år, og er et godt utprøvd materiale.

Ludvig den fjortende, som bygde Versailles, benyttet slike rør i vannforsyningsanlegget til parken sin i 1664. Dette anlegget er faktisk fremdeles i bruk, etter hele 350 år. Det forteller oss at støpejernrør har en svært lang levetid. Støpejern finnes i to varianter: Gråjern og seigjern. Seigjern kalles også duktilt støpejern.

Støpejernrørene til Melbye er produsert i duktilt stål og belagt med bitumen-lakk, som sikrer høy mekanisk beskyttelse og lang levetid. Duktile støpejernrør er meget robuste rør som tåler mye belastning, og fører med seg færre negative konsekvenser for miljøet enn eksempelvis rør i ulike plastmaterialer.

Les mer om våre kabelvernrør her.

 

Vi i Melbye er her for deg om du ønsker tips eller råd. Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon om farvannsskilt eller sikring av landtak.