Vibrasjonsdemping

Vibrasjonsdemping

For å beskytte liner mot skader forårsaket av vibrasjoner er det viktig å beskytte linene med vibrasjonsdempere.
Melbye Skandianvia leverer vibrasjonsdempere fra firmaet Mosdorfer. For å komme fram til det beste resultatet er det viktig å gjennomføre en demperberegning. Mosdorfer har utviklet et beregningsprogram basert teoretiske beregninger, laboratorieforsøk og realistiske prøver på eksisterende linjer. Ved hjelp av dette programmet kan vi tilby de riktige dempere til de aktuelle linjeprosjekter. Programmet angir type dempere, antall dempere og dempernes plassering i de aktuelle linjespenn.

For å gjennomføre beregninger må følgende opplysninger foreligge:

1. Hvor er linjen geografisk beliggende?
2. Linjeprofil som viser terrenget og spennlengder
3. Linedata for faseliner og jordliner
4. Montasjestrekk(ved 0 gr. Celcius) for faseliner og jordliner
5. Hvis mulig "Every Day Stress (gj.snittlig strekk linene blir utsatt for)
6. Type avspennings,- og bæreklemmer som benyttes
7. Benyttes vernespiraler i klemmene?
8. Benyttes flymarkørere, i såfall hvor i strekket og hvilken type?
9. Data for vindforhold hvis mulig

Ta kontakt med Melbye for mer informasjon