Avledere

Avledere

Ohio Brass har produsert HS avledere siden 1950 og tilbyr et stort spekter av metalloksyd gapfrie avledere som er designet for å beskytte transformatorer, koblingsanlegg og andre komponenter mot kobling og lynoverspenninger. Disse avlederne møter eller overgår alle krav i eksisterende IEC norm.

Kvalitet
OB har vist at deres kvalitetssystem er i henhold til ISO 9001:2000 og opprettholder de strengeste krav til tester i henhold til IEC 60099-4, dette for å sikre at sluttbruker får høy kvalitet i hvert eneste produkt. OB gjennomfører også flere QA tester på hvert eneste parti metalloksydblokker. Rutine og designtestene, i tillegg til en gjennomkontrollert produksjonsprosess, sikrer at avlederne kan vise til et overlegent nivå når det gjelder kvalitet.

Avlederne er tettsittende og består av en kolonne av metalloksid-blokker koblet mellom fase og jord. Blokkene tåler en betydelig mengde overspenningsfrekvens i en begrenset periode, avhengig av omfanget av eventuelle overspenninger. Dette kan være som følge av spennings-svingninger på overliggende nett eller fra andre kilder. Den midlertidige overspenningskapasiteten kan defineres fra tabellen over.

Melbye kan, utover lagerførte typer, levere alle typer avledere IEC linjeutladning klasse 3,4 og 5 for alle spenningsnivåer. Ta kontakt for ytterligere informasjon.