Spiralarmatur

Spiralarmatur

Spiralarmatur

Melbye Skandinavia kan tilby spriralarmatur for ulike formål. Mest benyttet i en transmisjonslinje er vernespiraler og armeringsspiraler. Disse benyttes for å beskytte line mot beskadigelser og trykkpåkjenninger i støtte- og opphengningspunkter. Spiralene beskytter også mot lysbueoverslag, og kan også benyttes for enkle reparasjoner av line. Armeringsspiralene er lengre og har større tråddiametere enn vernespiralene.

Ta kontakt med Melbye for ytterligere informasjon/tilbud