Hengeklemmer

Hengeklemmer

Generelt
Hengeklemmer benyttes til å forankre linen til isolatoren. I tillegg til standardtype klemmer, finnes spesielle slipklemmer som tillater utglidning mellom to definerte verdier for holdekraft.

Vibrasjoner
For å minimalisere vibrasjonseffekter er de fleste klemmene av pendle-eller vuggetapptype med trompetformet klemmekropp som påfører lav spesifikk belastning på linen.

Corona
Meget gode corona-og radiostøy(RIV)egenskaper på grunn av avrundede kanter og hjørner.

Magnetisk tap
Lave magnetiske tap og unngåelse av elektrolytisk korrosjon på grunn av bruk av samme materialtype i klemmer som i line.

Holdekraft
Holdekraften er god nok og utglidning unngås ved normal
differensial belastning. Klemmer som tillater utglidning ved en definert verdi kan leveres.

Dynamisk last
Holdekraften er ikke påvirket av dynamisk belastning.

Lodd
Lodd kan integreres på alle typer klemmer.

Kortslutningsevne
Kortslutningskapasiteten er ypperlig på grunn av klemmenes smale område på klemmekroppen. Dette gir stor kontaktflate mellom line og klemmekropp. Kontaktflatene i klemmene er justert for å møte kravene

Standarder
Festeboltene er i henhold til DIN 48073/kval. 5.6 eller 8.8
Splintene er i rustfritt stål eller fortinnet kobber.

Varmforsinkning
Varmforsinkning er utført etter nasjonale og internasjonale standarder