Avspenningsklemmer

Avspenningsklemmer

Avspenningsklemmer
Benyttes til å spenne inn fase-og jordliner og må derfor
tilfredsstille de strengeste regler og retningslinjer.

Holdekraft
Klemmene må kunne holde de kreftene som linen
maksimalt blir utsatt for, dvs. de må kunne oppta de krefter
som er stipulert i regelverkene. I Norge min. 90% av linens bruddstyrke. Disse kravene benyttes ikke ved bruk i stasjonsanlegg. De komponentene som overfører trykkreftene må være konstruert slik at ingen uakseptabel deformering av line finner sted.

Vibrasjoner
Vibrasjoner i linen utsetter installasjonen for uønskede
belastninger, spesielt i overgang mellom line og klemme.
Sikkerhetskrav kan imøtekommes med lette konstruksjoner
av klemmene og en trompetutforming av klemmen ved
overgangen mellom denne og linen.

Corona
Meget gode corona og radiostøy (RIV) egenskaper på grunn av avrundede kanter og hjørner.

Kortslutningsevne
Kortslutningskapasiteten er god på grunn av klemmenes smale område på klemmekroppen. Dette gir stor kontaktflate mellom line og klemmekropp. Kontaktflatene i klemmen er justert får å møte kravene.

Korrosjonsbeskyttelse
Maksimal korrosjonsbeskyttelse oppnås ved å bruke et
klemmemateriale som er balansert i forhold til materiale som benyttes i line. F.eks benyttes en korrosjonsbestandig AIMgSi-legering for liner i aluminium etc.

Elektriske tap
Elektriske tap (virvelstrømstap) er minimalisert pga. en korrekt design.

Standarder
Festeboltene er i henhold til DIN 48073/kval. 5.6 eller 8.8.
Splintene er i rustfritt stål eller fortinnet kobber.

Varmforsinkning
Varmforsinkning er utført etter nasjonale og internasjonale standarder.