Feltstyrkepistol med optisk signal

Feltstyrkepistol type DCED brukes til indikering av spenning. Ved hjelp av et fokuseringshode reguleres vinkelåpningen for feltmålingen. Leveres med lærfutteral. Feltstyrkepistolen er et ekstra hjelpemiddel til spenningsprøving, erstatter ikke en spenningsindikator.