Jordfesteklemmer av bronse

Klemmene er i hovedsak til bruk på jordingsapparater der klemmen ikke inngår i kortslutningskretsen, men brukes som en ekvipotensialforbindelse mellom jord og anleggsdel. Klemmene kan inngå i en kortslutningskrets ved at man tar hensyn til kortslutningsverdiene i tabellen under.
Materiale: Bronse
kA/1 sek 7 kA
kA test (peak) 17,5 kA
Høyde i mm 110
Bredde i mm 45
Tiltrekning moment i Nm 12
Norm Testet i.h.t IEC 61230