Jordingslisser - Type JL, ferdig montert med kabelsko i begge ender

Alle typer jordlisser fra Melbye er produsert i henhold til EN-61138
Jordlissene er halogenfrie
Følgende merkeverdier gjelder for jordingsapparatets lisser
Verdiene er oppgitt i kA
Tverrsnitt 25 35 50 70 95 120
Merkekorttidsstrøm Ik1/1 sek 5 7 10 14 19 24
Merkekorttidsstrøm Ik1/0,5 sek 7 10 14 20 27 34

JL 25mm2 Jordlisse med kabelsko i hver ende

El nr Beskrivelse Type
2879001 Jordlisse 25mm² 0,6 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri JL 25 0.6 M
2879002 Jordlisse 25mm² 0,8 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri JL 25 0.8 M
2879003 Jordlisse 25mm² 1,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri JL 25 1.0 M
2879004 Jordlisse 25mm² 1,2 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri JL 25 1.2 M
2879005 Jordlisse 25mm² 1,5 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri JL 25 1.5 M
2879006 Jordlisse 25mm² 1,7 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri JL 25 1.7 M
2879007 Jordlisse 25mm² 2,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri JL 25 2.0 M
2879008 Jordlisse 25mm² 2,25 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri JL 25 2.25 M
2879009 Jordlisse 25mm² 2,5 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri JL 25 2.5 M
2879010 Jordlisse 25mm² 2,75 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri JL 25 2.75 M
2879011 Jordlisse 25mm² 3,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri JL 25 3.0 M
2879012 Jordlisse 25mm² 3,5 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri JL 25 3.5 M
2879013 Jordlisse 25mm² 4,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri JL 25 4.0 M
2879014 Jordlisse 25mm² 4,5 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri JL 25 4.5 M
2879015 Jordlisse 25mm² 5,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri JL 25 5.0 M
2879016 Jordlisse 25mm² 6,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri JL 25 6.0 M
2879017 Jordlisse 25mm² 7,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri JL 25 7.0 M
2879018 Jordlisse 25mm² 8,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri JL 25 8.0 M
2879166 Jordlisse 25mm² 10,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri JL 25 10 M
2879167 Jordlisse 25mm² 12,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri JL 25 12 M
2879168 Jordlisse 25mm² 15,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri JL 25 15 M
2879181 Jordlisse 25mm² 20,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri JL 25 20 M

JL 35mm2 Jordlisse med kabelsko i hver ende

El nr Beskrivelse Type
2879019 Jordlisse 35mm² 0,6 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri JL 35 0.6 M
2879020 Jordlisse 35mm² 0,8 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri JL 35 0.8 M
2879021 Jordlisse 35mm² 1,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri JL 35 1.0 M
2879022 Jordlisse 35mm² 1,2 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri JL 35 1.2 M
2879023 Jordlisse 35mm² 1,5 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri JL 35 1.5 M
2879024 Jordlisse 35mm² 1,7 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri JL 35 1.7 M
2879025 Jordlisse 35mm² 2,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri JL 35 2.0 M
2879026 Jordlisse 35mm² 2,25 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri JL 35 2.25 M
2879027 Jordlisse 35mm² 2,5 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri JL 35 2.5 M
2879028 Jordlisse 35mm² 2,75 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri JL 35 2.75 M
2879029 Jordlisse 35mm² 3,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri JL 35 3.0 M
2879030 Jordlisse 35mm² 3,5 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri JL 35 3.5 M
2879031 Jordlisse 35mm² 4,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri JL 35 4.0 M
2879032 Jordlisse 35mm² 4,5 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri JL 35 4.5 M
2879033 Jordlisse 35mm² 5,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri JL 35 5.0 M
2879034 Jordlisse 35mm² 6,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri JL 35 6.0 M
2879035 Jordlisse 35mm² 7,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri JL 35 7.0 M
2879036 Jordlisse 35mm² 8,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri JL 35 8.0 M
2879169 Jordlisse 35mm² 10,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri JL 35 10 M
2879170 Jordlisse 35mm² 12,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri JL 35 12 M
2879171 Jordlisse 35mm² 15,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri JL 35 15 M
2879182 Jordlisse 35mm² 20,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri JL 35 20 M

JL 50mm2 Jordlisse med kabesko i hver ende

El nr Beskrivelse Type
2879037 Jordlisse 50mm² 0,6 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri JL 50 0.6 M
2879038 Jordlisse 50mm² 0,8 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri JL 50 0.8 M
2879039 Jordlisse 50mm² 1,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri JL 50 1.0 M
2879040 Jordlisse 50mm² 1,2 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri JL 50 1.2 M
2879041 Jordlisse 50mm² 1,5 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri JL 50 1.5 M
2879042 Jordlisse 50mm² 1,7 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri JL 50 1.7 M
2879043 Jordlisse 50mm² 2,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri JL 50 2.0 M
2879044 Jordlisse 50mm² 2,25 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri JL 50 2.25 M
2879045 Jordlisse 50mm² 2,5 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri JL 50 2.5 M
2879046 Jordlisse 50mm² 2,75 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri JL 50 2.75 M
2879047 Jordlisse 50mm² 3,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri JL 50 3.0 M
2879048 Jordlisse 50mm² 3,5 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri JL 50 3.5 M
2879049 Jordlisse 50mm² 4,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri JL 50 4.0 M
2879050 Jordlisse 50mm² 4,5 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri JL 50 4.5 M
2879051 Jordlisse 50mm² 5,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri JL 50 5.0 M
2879052 Jordlisse 50mm² 6,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri JL 50 6.0M
2879053 Jordlisse 50mm² 7,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri JL 50 7.0 M
2879054 Jordlisse 50mm² 8,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri JL 50 8.0 M
2879183 Jordlisse 50mm² 10,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri JL 50 10 M
2879184 Jordlisse 50mm² 12,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri JL 50 12 M
2879174 Jordlisse 50mm² 15,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri JL 50 15 M
2879185 Jordlisse 50mm² 20,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri JL 50 20 M

JL 70mm2 Jordlisse med kabesko i hver ende

El nr Beskrivelse Type
2879055 Jordlisse 70mm² 0,6 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri JL 70 0.6 M
2879056 Jordlisse 70mm² 0,8 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri JL 70 0.8 M
2879057 Jordlisse 70mm² 1,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri JL 70 1.0 M
2879058 Jordlisse 70mm² 1,2 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri JL 70 1.2 M
2879059 Jordlisse 70mm² 1,5 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri JL 70 1.5 M
2879060 Jordlisse 70mm² 1,7 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri JL 70 1.7 M
2879061 Jordlisse 70mm² 2,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri JL 70 2.0 M
2879062 Jordlisse 70mm² 2,25 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri JL 70 2.25 M
2879063 Jordlisse 70mm² 2,5 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri JL 70 2.5 M
2879064 Jordlisse 70mm² 2,75 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri JL 70 2.75 M
2879065 Jordlisse 70mm² 3,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri JL 70 3.0 M
2879066 Jordlisse 70mm² 3,5 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri JL 70 3.5 M
2879067 Jordlisse 70mm² 4,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri JL 70 4.0 M
2879068 Jordlisse 70mm² 4,5 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri JL 70 4.5 M
2879069 Jordlisse 70mm² 5,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri JL 70 5.0 M
2879070 Jordlisse 70mm² 6,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri JL 70 6.0 M
2879071 Jordlisse 70mm² 7,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri JL 70 7.0 M
2879072 Jordlisse 70mm² 8,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri JL 70 8.0 M
2879186 Jordlisse 70mm² 10,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri JL 70 10 M
2879187 Jordlisse 70mm² 12,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri JL 70 12 M
2879188 Jordlisse 70mm² 15,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri JL 70 15 M
2879189 Jordlisse 70mm² 20,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri JL 70 20 M

JL 95mm2 Jordlisse med kabesko i hver ende

El nr Beskrivelse Type
2879073 Jordlisse 95mm² 0,6 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri JL 95 0.6 M
2879074 Jordlisse 95mm² 0,8 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri JL 95 0.8 M
2879075 Jordlisse 95mm² 1,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri JL 95 1.0 M
2879076 Jordlisse 95mm² 1,2 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri JL 95 1.2 M
2879077 Jordlisse 95mm² 1,5 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri JL 95 1.5 M
2879078 Jordlisse 95mm² 1,7 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri JL 95 1.7 M
2879079 Jordlisse 95mm² 2,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri JL 95 2.0 M
2879080 Jordlisse 95mm² 2,25 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri JL 95 2.25 M
2879081 Jordlisse 95mm² 2,5 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri JL 95 2.5 M
2879082 Jordlisse 95mm² 2,75 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri JL 95 2.75 M
2879083 Jordlisse 95mm² 3,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri JL 95 3.0 M
2879084 Jordlisse 95mm² 3,5 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri JL 95 3.5 M
2879085 Jordlisse 95mm² 4,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri JL 95 4.0 M
2879086 Jordlisse 95mm² 4,5 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri JL 95 4.5 M
2879087 Jordlisse 95mm² 5,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri JL 95 5.0 M
2879088 Jordlisse 95mm² 6,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri JL 95 6.0 M
2879089 Jordlisse 95mm² 7,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri JL 95 7.0 M
2879090 Jordlisse 95mm² 8,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri JL 95 8.0 M
2879190 Jordlisse 95mm² 10,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri JL 95 10 M
2879191 Jordlisse 95mm² 12,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri JL 95 12 M
2879192 Jordlisse 95mm² 15,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri JL 95 15 M
2879193 Jordlisse 95mm² 20,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri JL 95 20 M

JL 120mm2 Jordlisse med kabesko i hver ende

El nr Beskrivelse Type
2879101 Jordlisse 120mm² 0,6 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri JL 120 0.6 M
2879102 Jordlisse 120mm² 0,8 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri JL 120 0.8 M
2879103 Jordlisse 120mm² 1,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri JL 120 1.0 M
2879104 Jordlisse 120mm² 1,2 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri JL 120 1.2 M
2879105 Jordlisse 120mm² 1,5 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri JL 120 1.5 M
2879106 Jordlisse 120mm² 1,7 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri JL 120 1.7 M
2879107 Jordlisse 120mm² 2,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri JL 120 2.0 M
2879108 Jordlisse 120mm² 2,25 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri JL 120 2.25 M
2879109 Jordlisse 120mm² 2,5 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri JL 120 2.5 M
2879110 Jordlisse 120mm² 2,75 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri JL 120 2.75 M
2879111 Jordlisse 120mm² 3,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri JL 120 3.0 M
2879112 Jordlisse 120mm² 3,5 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri JL 120 3.5 M
2879113 Jordlisse 120mm² 4,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri JL 120 4.0 M
2879114 Jordlisse 120mm² 4,5 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri JL 120 4.5 M
2879115 Jordlisse 120mm² 5,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri JL 120 5.0 M
2879116 Jordlisse 120mm² 6,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri JL 120 6.0 M
2879117 Jordlisse 120mm² 7,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri JL 120 7.0 M
2879118 Jordlisse 120mm² 8,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri JL 120 8.0 M
2879194 Jordlisse 120mm² 10,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri JL 120 10 M
2879195 Jordlisse 120mm² 12,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri JL 120 12 M
2879196 Jordlisse 120mm² 15,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri JL 120 15 M
2879197 Jordlisse 120mm² 20,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri JL 120 20 M