Andre verdier kan benyttes iht IEC 61230Andre verdier kan benyttes iht IEC 61230

Montasjeforslag 1A

Jordingsapparat for innen- og utendørs bruk. For linjejordingsapparater anbefales, av mekaninske grunner, en kortere faselisse for midtfasenMontasjeforslag 1A Jordingsapparat for innen- og utendørs bruk. For linjejordingsapparater anbefales, av mekaninske grunner, en kortere faselisse for midtfasen

Montasjeforslag 2 A

Jordingsapparat for innendørs bruk. Jordklemmen er en del av kortslutningskretsen.Montasjeforslag 2 A Jordingsapparat for innendørs bruk. Jordklemmen er en del av kortslutningskretsen.

Montasjeforslag 3 A


Jordingsapparat for utendørs bruk hvor faseavstanden er maks, 2,5 m.
Montasjeforslag 3 A Jordingsapparat for utendørs bruk hvor faseavstanden er maks, 2,5 m.

Montasjeforslag 3 B

Jordingsapparat for utendørsbruk. Faselissene leveres som separate enheter med faseklemmer i begge ender. Jordingslissen leveres også som separat enhet med faseklemme og jordfesteklemme.
NB! JK30 og JKS30 jordfesteklemme kan ikke brukes i denne kombinasjonen med høyere tverrsnitt enn 35mm2Montasjeforslag 3 B Jordingsapparat for utendørsbruk. Faselissene leveres som separate enheter med faseklemmer i begge ender. Jordingslissen leveres også som separat enhet med faseklemme og jordfesteklemme. NB! JK30 og JKS30 jordfesteklemme kan ikke brukes i denne kombinasjonen med høyere tverrsnitt enn 35mm2

Montasjeforslag 3 C

1-faset jordingsapparat hvor jordklemmen er en del av korslutningskretsenMontasjeforslag 3 C 1-faset jordingsapparat hvor jordklemmen er en del av korslutningskretsen

Jording, spenningsindikatorer og betjeningsstenger

Teknisk informasjon

Jordingsapparat er et bærbart apparat som brukes til å jorde og kortslutte en del av et høyspenningsanlegg som på
forhånd er frakoblet og spenningskontrollert.

Jordfesteklemme er en klemme som brukes til å forbinde jordingsapparatet til jordingspunktet.

Faseklemme er en klemme som brukes til å forbinde jordingsapparatet til en av anleggets faser.

Jordingslisser er ledere som forbinder jordingsapparatets klemmer direkte eller via et stjernepunkt. Av praktiske grunner kaller vi lissene i kortslutningskretsene for faselisser, mens
ekvipotensialforbindelsen til jord betegnes jordingslisse.

Jordingsstang er en isolerstang som brukes til å feste faseklemmen(e) til den anleggsdel som skal jordes og
kortsluttes.

Korttidsstrøm er effektivverdien av en vekselstrøm som flyter i en angitt tid.

Støtstrøm er den største toppverdi (inkludert likestrømskomponenten) av en kortslutningsstrøm.

Lekkstrøm er den strøm som flyter langs en isolerstang under påvirkning av spenning.

Merkeverdier for et jordingsapparat er de data som karakteriserer et jordingsapparat og som apparatet er merket
med av fabrikanten.

Merkekorttidsstrøm er den høyeste korttidsstrømmen som jordingsapparatets klemmer og lisser kan tillates å føre i
ett sekund.

Merkestøtstrøm er den høyeste støtstrømmen som jordingsapparatets klemmer og lisser kan tillates å bli utsatt for.

Merkespenning for jordingsstangen er den høyeste driftsspenning jordingsstangen kan tillates å bli utsatt før.

Gyldighetsområde:
Disse bestemmelser for jordingsapparater gjelder for apparater som består av en eller flere jordfesteklemmer, faseklemmer, jordingslisser og en eller flere jordingsstenger.
Jordingslisser som ikke inngår i kortslutningskretsen, men hvis hovedhensikten er å danne en ekvipotensialforbindelse mellom jord og en anleggsdel, skal ha samme tverrsnitt som kortslutningsforbindelsene, men behøver ikke være over 50 mm2.
Jordingsapparatenes klemmer og lisser skal omsettes som en komplett ferdigmontert enhet.

Merking:
Faseklemmer skal være varig merking. Merkingen skal beskrive produsentens navn eller varemerke, modell eller typebetegnelse for klemmen.
Jordfesteklemmer som inngår i kortslutningskretsen skal være merket tilsvarende faseklemmer.

Jordingslisser som tilfredstiller IEC 61138 trenger ingen merking.

Jordingsstenger skal på varig og tydelig måte være merket med fabrikknavn eller merke, typebetegnelse, merkespenning og med angivelse av hvor stangen er tillatt brukt (innendørs/utendørs).


Vi tilpasser det aller meste av jording etter kundens behov.