Jernbane

Jernbane

Utstyr for bruk i baneindustrien.
Bensin eller elektrisk skinnebormaskin. Skinnekontakter med tilhørende kjernebor. Skinnekutter med div tilbehør.
Skinnekontakter og tilhørende kjernebor for skinner. Bensindrevet svillebormaskin med bor for sviller.
Bensindrevet muttertrekker.