Verktøy og utstyr over 1000V

Arbeid Under Spenning blir benyttet med ulike metoder som hanskemetoden, isolerstangmetoden eller barhåndsmetoden. Det er spesielt innen ombygging og vedlikeholdsjobber metodene anvendes. Fordelen er at kundene ikke blir utkoblet og nettvirksomheten ikke blir straffet med KILE.

Fordelene som kan hentes ut ved å satse på AUS er åpenbare og store:
• Økt kompetanse og bedre bevissthet til sikkerhet
• Reduserte KILE kostnader
• Bedret omdømme
• Enklere rekruttering
• Bedre mannskapets effektivitet
• Redusere antall personer som trengs til en jobb
• Unngå ustabilitet i nettet gjennom koblingstransienter, redundans, m.m.