Sertifiseringer

Melbye Skandinavia Norge har vært Kvalitets- og Miljøsertifisert i henhold til EN-NS ISO 9001 og EN-NS ISO 14001 siden 1998.

Firmaet er også godkjent som leverandør innenfor sertifiseringsordningene Sellihca og TransQ for det nordiske markedet.

       
 ISO 9001  ISO 14001  Sellicha  Transq