Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer

Melbye Skandinavia har et godt renome i markedet som et resultat fra langsiktig arbeid med våre kunder, leverandører og samfunnet for øvrig. Integritet, proaktiv, løsningorientert og etisk handel er nøkkelord i vår uførelse av forretningsprosessene som bygger vår fremtid.

Melbye Skandinavias kjerneverdier og vår innsats for å sikre kontinuerlig forbedring av våre forretningsprosesser vil alltid ha betydelig fokus i våre ledelsesprosesser.

Vi arbeider aktivt for å sikre at vi og våre produsentpartnere overholder nødvendige:

  • Menneskerettigheter
  • Arbeidsforhold
  • Tiltak for god miljøhåndtering
  • Sikring mot korrupsjon