Cookies

Bruk av cookies

De aller fleste nettsider benytter seg i dag av såkalte cookies for å bedre nettstedets brukeropplevelse. En cookie er en tekstfil som ved besøk på, eller interaksjon med, en nettside legges i internminnet i din nettleser. Cookies kan enkelt slettes ved å gå inn på innstillingene i din nettleser.

Den reviderte EKOM-loven (Lov om elektronisk kommunikasjon) krever at Melbye Skandinavia Norge AS (og alle andre eiere av nettsteder som benytter slik teknologi) informerer publikum om bruk av cookies. Den såkalte «cookie paragrafen» sier følgende:

§ 2-7b Bruk av informasjonskapsler/cookies
Lagring av opplysninger i brukers kommunikasjonsutstyr, eller å skaffe seg adgang til slike, er ikke tillatt uten at brukeren er informert om hvilke opplysninger som behandles, formålet med behandlingen, hvem som behandler opplysningene, og har samtykket til dette.

Første punkt er ikke til hinder for teknisk lagring av eller adgang til opplysninger:
1. utelukkende for det formål å overføre kommunikasjon i et elektronisk kommunikasjonsnett
2. som er nødvendig for å levere en informasjonssamfunnstjeneste etter brukerens uttrykkelige forespørsel.

Ekomloven § 2-7b skal være med å sikre brukernes personvern på EKOM-området. Bestemmelsen retter seg i hovedsak mot personvernkrenkende teknikker som spionprogram og liknende, og er ikke ment å innebære noe hinder mot å benytte denne type teknikker i den hensikt å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet.
Bestemmelsen beskytter brukers kommunikasjonsutstyr, ved at det er gitt et skjerpet krav om informasjon og samtykke fra bruker dersom det skal benyttes informasjonskapsler. Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker er informert om, og har samtykket til, hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med denne behandlingen er og hvem som behandler opplysningene.
Det er altså en forutsetning for bruk av informasjonskapsler at sluttbruker har samtykket til bruken. Forutsatt at det finnes klar og tydelig informasjon tilgjengelig på det aktuelle nettstedet om hvilke informasjonskapsler som benyttes, hvilke opplysninger som behandles, formålet med behandlingen og hvem som behandler opplysningene, kan samtykket avgis ved at sluttbruker benytter en teknisk innstilling i nettleser eller tilsvarende i tilfeller der dette er teknisk mulig og effektivt.
Forhåndsinnstilling i nettleser om at brukeren aksepterer informasjonskapsler anses som samtykke. Det er tilstrekkelig at brukeren samtykker én gang for det samme formålet. Brukeren skal til enhver tid ha mulighet til å trekke tilbake sitt samtykke.

Kravet til klar og tydelig informasjon anses oppfylt når:

• Informasjonen er lett synlig med en gang bruker kommer inn på nettstedet. Det vil si enten en lenke til informasjon i topptekst, tekstboks på forsiden eller som en «pop-up»
• Informasjonen inneholder opplysninger om hvilke informasjonskapsler som brukes, hvilke opplysninger som behandles, formål og hvem som behandler opplysningene
De fleste moderne nettlesere (Chrome, Firefox, Opera, Internet Explorer, Safari, etc.) er innstilt på å akseptere informasjonskapsler automatisk, men du kan selv velge å endre innstillingene slik at informasjonskapsler ikke blir akseptert. Vi gjør oppmerksom på at dette vil kunne føre til at Melbyes nettjenester ikke vil fungere optimalt.

Du kan enkelt slette informasjonskapsler og endre innstillingene i nettleseren din slik at informasjonskapsler ikke lagres. For å gjøre dette, gå inn på menyen for «instillinger» (Chrome, Firefox og Opera), «verktøy og sikkerhet» (Internet Explorer) eller «valg» (Safari)i din nettleser og endre dine personlige innstillinger. Du kan også lese mer om hvordan å fjerne cookies på selskapenes egne sider.