Slik håndterer Melbye Corona (COVID-19)

Slik håndterer Melbye Corona (COVID-19)

I disse Corona-tider er det viktig å skape trygghet hos våre medarbeidere, kunder og samarbeidspartnere. Vi ønsker derfor å gi en oppdatering på hva slags forebyggende tiltak vi har tatt for å bevare våre oppgaver som arbeidsgiver og leverandør, basert på de råd og anbefalinger som er gitt av Folkehelseinstituttet.

Oppdatert 31.03.2020: Vi er friske, men holder oss på den sikre siden. Vår største prioritet er å legge til rette for et trygt arbeidsmiljø for medarbeidere, kunder og samarbeidspartnere. Ledelsen vurderer Corona-situasjonen jevnlig, og har bestemt oss for å videreføre alle de tiltakene vi har innført basert på anbefalinger fra helsemyndighetene.

Alle våre forretningsområder er fullt operative.

I Melbye-organisasjonen.

Per dags dato er organisasjonen ikke direkte rammet av virusutbruddet. Vi var tidlig ute med å innføre nye sikkerhetsrutiner og tiltak for å hindre smitterisiko, og så langt har dette fungert bra. Vi har enkelte medarbeidere i karantene for å være på den sikre siden, men ingen har fått påvist Corona (COVID-19).

Våre første tiltak har handlet om å beskytte våre medarbeidere mot smitte. Blant tiltakene vi har innført, er:

 • Ledelsen møtes regelmessig og er i beredskap, og alle ansatte er informert om å følge helsetiltakene.
 • Vi er forberedt på en rekke forskjellige fremtidsscenarioer.
 • Antibac er plassert overalt, og vi har innført strenge regler for hygiene.
 • Kantinen er stengt, her går det i matpakker for de som er på kontoret.
 • De fleste som har muligheten benytter seg av hjemmekontor.
 • Hovedkontorene er stengt for besøk, vi inviterer heller til bruk av videomøter og andre digitale løsninger.
 • Alle kundebesøk erstattes også av video- eller telefonsamtaler.
 • Alle reiser til inn- og utland er avlyst.
 • Lager og produksjon er fysisk avlåst fra resten av organisasjonen, og har ekstra strenge tiltak og rutiner på plass for å forhindre et smitteutbrudd.

Lager og leveringsdyktighet.

Vi har per dags dato full styrke i alle ledd og sterkt fokus på leveringsdyktighet, og er godt rustet for tiden fremover:

 • Vi har god lagerbeholdning, og det er ingenting så langt som tyder på at vi ikke får påfyll.
 • Bemanningssituasjonen er sterk, og vi har muligheten til å sette inn ekstra bemanning på lageret dersom det skulle ha blitt nødvendig.

Vi skal gjøre vårt beste for å håndtere denne situasjonen for våre medarbeidere, kunder og samarbeidspartnere, og vil følge situasjonen nøye.

Har dere spørsmål så er det bare å ta kontakt.

Vennlig hilsen alle oss i Melbye.