Kurs og Seminarer

Ved å være oppdatert om trender og nye produktløsninger kan Melbye Skandinavia tilføre deg kunnskap som forenkler din hverdag.

Unik produkt- og systemkunnskap
En forespørsel til Melbye Skandinavia er en mulighet for innspill, kommentarer og gode råd. Bruk vår kompetanse så løsningen du velger blir den beste. Eventuell kursing av montører, fremtidig vedlikeholdskrav og anleggets totaløkonomi er naturlige elementer i valg av produkter og systemløsninger.

Utstrakt kursvirksomhet
Gjennom hele året arrangeres kurs innen ulike fagområder. Aktuelle temaer er ulike sertifiseringskurs, sikkerhet/HMS, fiberblåsing ol. Følg med på internettsidene eller ta kontakt med din salgsrepresentant for ytterlige informasjon og kursoversikt.