Kvalitet og Miljø

Kvalitet og Miljø

Melbye Skandinavia har en bevidst kvalitets- og miljøpolitik. Alle ansatte tilstræber en miljøbevidst adfærd samt generelt at optræde miljøbevidst i alle processer fra valg af sortiment til energiforbrug og affaldshåndtering.

Tilsvarende gælder Melbyes kvalitetspolitik, hvor der er fokus på kvalitet i alle handlinger - fra forespørgsel til levering.

Det er indbygget i Melbyes ledelsesstil, at der kontinuerligt er fokus på forbedringer i alle processer.

 

Melbye Skandinavia Norge har siden 1998 været kvalitets- og miljøcertificeret i henhold til EN-NS ISO 9001 og EN-NS ISO 14001, og i Melbye Skandinavia Danmark er der etableret tilsvarende kvalitets- og miljøstyringsprocesser.

Melbye foretrækker leverandører, som er certificeret i henhold til ISO 14001 samt ISO 9001 eller tilsvarende. Vi vurderer hovedleverandører ud fra de samme principper, som vi selv lever efter, og vores hovedleverandører vælges ud fra deres evne til at imødekomme Melbyes krav til en bæredygtig leveringsproces.