Etiske retningslinier

Etiske retningslinier

Integritet, proaktivitet og løsningsorienteret, etisk handel er nøgleord i Melbyes forretningsprocesser.

Melbye Skandinavias kerneværdier og indsats for at sikre en kontinuerlig forbedring af vores forretningsprocesser har en central placering i vores ledelsesprocesser.

Vi arbejder aktivt for at sikre, at vi og vore leverandører overholder nødvendige:

  • Menneskerettigheder

  • Arbejdsforhold

  • Retningslinier for miljø

  • Tiltag mod korruption

Melbye Skandinavia har United Nations Global Compacts 10 principper for etisk handel indarbejdet i alle arbejdsprocesser.