Jordfesteklemmer av bronse

Klemmene er i hovedsak til bruk på jordingsapparater der klemmen ikke inngår i kortslutningskretsen, men brukes som en ekvipotensialforbindelse mellom jord og anleggsdel. Klemmene kan inngå i en kortslutningskrets ved at man tar hensyn til kortslutningsverdiene i tabellen under.
Materiale: Bronse
IkA/1 sek 7 kA
I test (peak) 17,5 kA
Høyde mm 110
Bredde mm 45
Tiltr. mom.Nm 12
Norm Testet i.h.t IEC 61230